in

Sắp có cổng tham vấn điện tử gỡ khó cho doanh nghiệp – VNE

Cổng tham vấn điện tử ghi nhận ý kiến và gỡ khó cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dự kiến được Chính phủ vận hành cuối năm nay.

Nội dung này được nêu trong phiên họp toàn thể Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, ngày 10/9.

Theo cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan, Văn phòng Chính phủ đang thiết lập cổng tham vấn điện tử về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, bảo đảm tham vấn 2 chiều trên môi trường điện tử.

Theo đó, cơ quan nhà nước tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp các quy định hiện hành, dự kiến ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Còn các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động đề xuất các sáng kiến cải cách, nhất là những quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh. Cổng tham vấn điện tử dự kiến vận hành cuối năm nay.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhìn nhận, đây sẽ là kênh thông tin, tương tác “nhanh chóng, hiệu quả”, giúp hiệp hội, doanh nghiệp dễ dàng phản ánh về rào cản kinh doanh, đồng thời giúp Chính phủ, Thủ tướng kịp thời nắm bắt thực tiễn để có những quyết sách phù hợp.
Ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chinh phủ chủ trì phiên họp toàn thể Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, ngày 10/9. Ảnh: VGP

Ông Trần Văn Sơn – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chinh phủ chủ trì phiên họp toàn thể Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, ngày 10/9. Ảnh: VGP

Ngoài ra, một kênh tiếp nhận phản ánh ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp khác là Hội đồng hợp tác doanh nghiệp ứng phó Covid-19 cũng được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vận hành tuần tới. Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI cho biết, Hội đồng này sẽ hoạt động 24/7 tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp và đề xuất, kiến nghị giải pháp với Chính phủ, địa phương.

Nhấn mạnh Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng là “cầu nối” giữa Chính phủ, người dân và doanh nghiệp, Bộ trưởng Trần Văn Sơn đề nghị từng thành viên Hội đồng nỗ lực, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nhiệp.

Anh Minh

Nguồn: Vnexpress

Tác giả vult

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

9 chính sách bảo hiểm không cần thiết – VNE

Thu hồi dự án của Thuduc House và TMS – VNE